R&D

zzzl3

Komplet og stringent R&D-proces i henhold til ISO-standard.
Holdstørrelse: 5
Nye produkter: 3-5 stk/år
Patenter: 3-8 stk/år
Testrapporter: 5-8 stk./år
Certifikater: 3-5 stk/år